• Quick tip: Aanmaken en koppelen van categorieën

  Organisaties hebben geregeld kwaliteitsinformatie die voor meerdere onderdelen van de procesarchitectuur van belang kan zijn, maar tegelijkertijd proces-specifiek kan worden toegepast. Voorbeelden zijn risico’s en maatregelen die op [...] More  →
 • Quick tip: Organogram

  Aan activiteiten binnen processen kunnen verantwoordelijken worden toegekend. Hierdoor wordt direct inzichtelijk wie waarvoor en op welk moment iets in het proces moet uitvoeren. Om verantwoordelijken aan activiteiten [...] More  →
 • Quick tip: Rollen en functies

  Aan activiteiten binnen processen kunnen verantwoordelijken worden toegekend. Hierdoor wordt direct inzichtelijk wie waarvoor en op welk moment iets in het proces moet uitvoeren. Om verantwoordelijken aan activiteiten [...] More  →
 • Quick tip: Geautomatiseerde processen

  In een tijd van digitalisering en robotisering komt het steeds meer voor dat organisaties processen inrichten, waarbinnen de gegevensverwerking van applicaties en systemen centraal staat. Standaard conventies voor [...] More  →
 • Quick tip: Documenten

  Binnen een project in de Sensus BPM Designer kunt u documenten benoemen, die vervolgens aan diverse iconen binnen een proces kunnen worden gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om [...] More  →
 • Quick tip: Modelleren

  Om processen te beschrijven in de Sensus BPM Designer gaat u links in beeld naar de tab ‘Processen’. In deze tab vindt u de processtructuur (boomstructuur). In het [...] More  →
 • Quick tip: Proceshuis tekenen

  Sensus BPM Designer werkt standaard volgens de principes van de Sensus-methode. Dit betekent dat er voor de processtructuur maximaal 6 hiërarchische niveaus kunnen worden gebruikt. Deze niveaus zijn [...] More  →
 • Quick tip: Datavelden toevoegen

  Datavelden maken het mogelijk om zelf te definiëren data toe te voegen aan vrijwel elk icoontype binnen de webapplicatie. Hierbij kunt u denken aan het koppelen van prestatie-indicatoren [...] More  →