Verbeterde Excel Export

Met de verbeterde Excel export is het mogelijk om op meerdere manieren doorsnedes van de data in het project te maken en iconen en categorieën middels de sjabloonvelden te koppelen in een enkel rapport.

Voorbeeld – RASCI velden

Sjabloonopzet

Middels sjablonen is het mogelijk processen en activiteiten te voorzien van RASCI-data middels rollen. Een voorbeeld hiervan is:

Simpele proces export met beschrijvingen

Dit resulteert in de volgende Excel export:

Tonen van de gekoppelde rollen van de RASCI

Door het RASCI veld te kiezen worden de ingevulde rollen in de tabel erbij gezet.

Dit resulteert in de volgende Excel export:

Tonen van rolinformatie in het rapport

Doordat de rollen nu ook beschikbaar zijn is het mogelijk sjabloonvelden van de rollen toe te voegen

Dit resulteert in de volgende Excel:

Een export vanuit de rollen bekeken

De kracht is dat het ook mogelijk is een export te genereren met exact dezelfde informatie, maar bekeken vanuit de rollen. Zorg ervoor dat dan de rollen aangevinkt zijn, maar de processen niet. De procesinformatie is echter wel beschikbaar via het RASCI veld waarmee de rollen aan processen gekoppeld zijn.

Dit resulteert dan in de volgende export: