Functionaliteiten van Sensus BPM Designer

Sensus BPM Designer bevat alle functionaliteit die je nodig hebt om goede processen in te richten.

 • Breng procesrelaties en overdrachtsmomenten snel in kaart

  De software beheert en visualiseert automatisch de verschillende raakpunten tussen de processen.  Bekijk de Quick tip >

 • Aanmaken en koppelen van categorieën

  Organisaties hebben geregeld kwaliteitsinformatie die voor meerdere onderdelen van de procesarchitectuur van belang kan zijn. Door een categorie aan te maken houdt je deze eenvoudig en overzichtelijk.  Bekijk de Quick tip >

 • Uitgebreide controles voor uniforme processtructuren

  Onze functie voor systematische verificatie zorgt ervoor dat verschillende mensen op dezelfde manier werken en controleert of de Sensus-methode correct wordt toegepast.

 • Exporteer naar PDF

  U kunt een reeks standaardrapporten maken in de vorm van een pdf. Dit zijn exports van uw processen die u kunt delen met andere mensen binnen uw organisatie.

 • Exporteer naar MS Word

  U kunt complete handleidingen naar Word exporteren, maar ook een specifiek proces. En zelfs aangeven tot op welk procesniveau u een export wilt maken.

 • Exporteer naar Excel

  Alle in Sensus BPM Online opgeslagen informatie kan ten behoeve van analyses en metingen eenvoudig worden geëxporteerd naar maatwerkrapporten in Excel-formaat. Bekijk de voorbeelden >

 • Geautomatiseerde visualisaties zoals swimlanes en processchema's.

  Dankzij een uniek communicatieconcept kan de Sensus-software eigen procesflows tekenen en uw processen op vijf verschillende manieren presenteren: procesflow, communicatieflow, horizontale flow, swimlane en het processchema.

 • Teken processen in vrij formaat

  U kunt alle automatisch getekende procesflows zelf aanpassen aan uw eisen.

 • Controleer de procesrelaties

  Losse koppelingen tussen processen zijn verleden tijd! Koppelingen tussen processen worden automatisch gemaakt en onderhouden. U kunt processen dus naar behoefte aanpassen, verwijderen en toevoegen.

 • Doorzoek alle processen

  Met de uitgebreide zoekfunctie vindt u processen, documenten, applicaties, functies, acties en nog veel meer.

 • Taken en functie rapportages

  Wilt u weten welke functie verantwoordelijk is voor welke processen en activiteiten? Sensus BPM Online bevat standaardrapporten over functies en taken die zijn gebaseerd op de bijbehorende processen en activiteiten. Deze rapporten worden automatisch aangepast aan eventuele wijzigingen in de processen. De informatie is dus altijd up-to-date!

 • Spellingcontrole

  De spellingcontrole in de browser zorgt voor foutloze procesbeschrijvingen.

 • Zoeken en vervangen

  In één keer door een heel project zoeken en vervangen. Dat scheelt een hoop tijd!

 • Samenhang tussen processen

  In Sensus BPM Online wordt uw informatie over vijf niveaus gevisualiseerd en gestructureerd. Op die manier ziet u meteen de samenhang tussen de processen.

 • Organogram met afdelingen en functies

  Hoe zijn de afdelingen en functies binnen uw organisatie ingedeeld? Het organogram met afdelingen en functies van de Sensus BPM Online maakt dat direct inzichtelijk.

 • Koppel de functies en afdelingen aan alle processen

  De Sensus BPM Online koppelt functies en afdelingen aan alle processen en activiteiten. Dit maakt verplaatsen en kopiëren wel heel eenvoudig!

 • Maak processen meetbaar

  Informatie op maat! U kunt op diverse niveaus zelf datavelden maken om informatie vast te leggen en te exporteren. Denk hierbij aan doorlooptijden en KPI’s.

 • Normeringen beschikbaar bij alle processen

  Importeer uw gewenste kwaliteitsnorm, vergunningen, Governance, Compliance en koppel ze aan uw projecten. Bijvoorbeeld: AVG, ISO, NEN, GDPR, Audits, KPI, HACCP, SKARP, SBR, VSM, risico’s, Milieu kwaliteitsnormen of vergunningen.

 • Importeer data sjablonen

  Als je in Sensus BPM Online je eigen (werk)methoden hebt vastgelegd met behulp van een sjabloon, is het gewoon een kwestie van de sjabloon exporteren en in een nieuw project importeren.

 • Rollen rapportage

  Welke functies hebben welke rollen? Met deze rapporten krijgt u een duidelijk overzicht van de rollen, functies en mensen in je organisatie.

 • Projecten synchroniseren met de project bibliotheek

  Wijzigingen in de bijbehorende opgeslagen procesinformatie worden automatisch verwerkt in projectbestanden. Lokale wijzigingen worden daarbij gewoon behouden.

 • Rollen en rolgroepen koppelen aan functies

  Soms wil je niet alleen functienamen aan processen en acties koppelen, maar ook met een of meer rollen werken. Dat is geen probleem in Sensus BPM Online. Bekijk de Quick tip >

 • Snel data vervangen & vertalen

  Importeer en exporteer complete bestanden naar tabellen en vertaal en /of vervang vervolgens eenvoudig uw data of direct links.

 • Werk met conceptversies en definitieve versies binnen projecten

  Het versiebeheer in Sensus BPM Designer geeft gebruikers de mogelijkheid om met meerdere versies van een proces te werken en deze te beheren.

 • Uitgebreide versiecontrole ter ondersteuning een certificering

  Niet alle processen zijn gelijk. Processen kunnen op datum of op projectversie definitief worden gemaakt. Daarmee heb je de volledige controle over het procesbeheer.

 • Koppelen en integreren met andere applicaties

  De Sensus BPM Online kan dankzij onze API eenvoudig worden gekoppeld aan en geïntegreerd met software van andere leveranciers. Het is zelfs mogelijk om bepaalde toepassingen te starten vanuit een gepubliceerd proces.

 • Samenwerken aan processen

  Met meer mensen tegelijkertijd aan processen werken. Sensus BPM Online is er klaar voor!

 • Gecentraliseerd beheer van processen

  Alle procesprojecten kunnen centraal worden beheerd. Gebruikers hebben daardoor een goed overzicht zodat iedereen het juiste project kan vinden.

 • Flexibel inzetbaar

  Wil je toch lokaal op een bedrijfsserver werken? Met Sensus BPM Online is dat altijd een mogelijkheid!

 • Geavanceerd rechten management

  Specifieke rechten per gebruiker. Gebruikersrechten kunnen eenvoudig per proces worden ingesteld.

 • Processen veilig delen

  Processen veilig publiceren. Bij installatie op een webserver zorgt een SSL-certificaat ervoor dat een groen hangslot wordt weergegeven. Dit geeft aan dat de verbinding tussen de webserver en de browser is beveiligd.

 • Automatische back-up

  Geen zorgen meer over back-ups. Alles wat u maakt, wordt vier keer per dag opgeslagen op onze veilige back-upservers.

 • Hosting en beheer

  U hoeft zelf geen server meer aan te schaffen, te installeren en te beheren. Sensus BPM Online neemt het serverbeheer van u over. Dit zorgt voor een enorme besparing van uw tijd en geld!

 • Automatische server updates

  U werkt altijd met de nieuwste versie van Sensus BPM Online: onze applicatie krijgt een paar keer per jaar een update. U werkt dus altijd met de nieuwste versie!

 • Modelleer IT processen

  Voeg uw IT-processen toe aan en combineer menselijke interactie met je IT-infrastructuurprocessen. Dit geeft een echt volledig overzicht van je organisatie. Bekijk de Quick tip >

 • RASCI matrices samenstellen en opslaan

  Naast de standaard Matrices is het in Sensus BPM Designer mogelijk om vele soorten Matrices samen te stellen zoals; RASCI, Verwerkers Register, Rollen vs. Activiteiten, Applicaties vs. Functies etc.

Tijd om aan de slag te gaan
Meld u aan voor de gratis proefversie

Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u alle functionaliteiten van Sensus BPM Designer veertien dagen uitproberen. Een creditcard is niet nodig.

Sensus BPM Online trial