Sensus BPM Online

Overzicht van onze integraties

Integratie

Power BI

Sensus en Power BI, de kracht van informatie synergie.

Power BI transformeert data van organisaties naar rijke analyses en heldere rapportages. U kunt nu rapporten maken in Sensus BPM Online en deze als live bron in Power BI laden.

Sensus BPM Designer en Power BI zijn een goede match. Door een rapport aan te maken van al uw benodigde informatie in Sensus BPM Online, is het mogelijk om een of meer rapporten in Power BI te laden en automatisch te verversen wanneer gegevens veranderen. Gebruik deze rapportdata om een dashboard en overzichtelijke analyses van uw data uit Sensus te maken of om deze te combineren met andere databronnen uit uw organisatie.

 

 • Maak en gebruik aangepaste live analyserapporten van uw Sensus procesdata met Power BI
 • Creëer, combineer en publiceer Sensus procesdata met andere applicatiedata
 • Verbind processen, KPI’s, doorlooptijden en normen met uw live data
 • Maak uw eigen rapportage en dashboard
 • Publiceer en deel live processen en procesinformatie in Power BI
 • Zet eenmalig uw dashboard op en profiteer van de kracht van live-informatie

Integratie

Excel

Door met Sensus BPM Online een MS Excel rapport te genereren, wordt deze geëxporteerde spreadsheet automatisch geupdate met de aanpassingen gemaakt in de ontwerp module van Sensus BPM Online.

Het is momenteel al mogelijk om uitgebreide rapportages te maken in Sensus BPM Online naar Excel, waar u alle procesinformatie die u nodig heeft kan exporteren.

Echter, met de integratie is het mogelijk eenmalig een rapport te definiëren in Sensus BPM Online, waarna het mogelijk is deze live te laten updaten in uw Excel wanneer het project gewijzigd is.

Integratie

API toegang

GraphQL is een open-source data query en manipulatie tool ontworpen voor API’s. Sensus BPM Online implementeert deze GraphQL standaard waardoor het erg makkelijk wordt specifieke onderdelen van projecten op te halen voor verwerking binnen de eigen systemen.

Vraag op wat u nodig heeft, krijg precies wat u wilt
Stuur een GraphQL-query naar uw API en krijg precies wat u nodig heeft, niets meer en niets minder. GraphQL-query’s leveren altijd voorspelbare resultaten op. Apps die GraphQL gebruiken, zijn snel en stabiel omdat ze controle hebben over de gegevens die ze krijgen, niet de server.

Krijg meerdere request in één verzoek binnen
GraphQL-query’s hebben niet alleen toegang tot de eigenschappen van één bron, maar volgen ook probleemloos verwijzingen ertussen. Terwijl typische REST-API’s moeten worden geladen vanaf meerdere URL’s, krijgen GraphQL-API’s alle gegevens die uw app nodig heeft in één verzoek. Apps die GraphQL gebruiken, kunnen zelfs snel zijn op langzame mobiele netwerkverbindingen.

GraphQL-API’s zijn georganiseerd in termen van typen en velden, niet in endpoints. Krijg toegang tot de volledige mogelijkheden van uw gegevens vanaf één enkel eindpunt. GraphQL gebruikt typen om ervoor te zorgen dat apps alleen vragen wat mogelijk is en bieden duidelijke en nuttige fouten. Apps kunnen typen gebruiken om het schrijven van handmatige parsecode te vermijden.

Meer informatie op GraphQL
Ga naar https://graphql.org/

Integratie

Integrator widget

Geen code nodig! Volledig plug and play.

Selecteer het proces, risico of actie om uit te lichten in de externe applicatie en plak deze in het gewenste scherm van uw applicatie. Zie direct vanuit de applicatie in welke stap van het proces u zich bevindt.

Bekijk in dit filmpje hoe de Integrator draait binnen Salesforce

Integratie

Messaging & Triggers

Onze klanten hebben een grote behoefte aan triggers en de mogelijkheid om vanuit Sensus BPM Online geautomatiseerd berichten, gekoppeld aan proces informatie al dan niet periodiek te versturen. Ook voor een aantal eigen development initiatieven als forms, integrator, of integratie met derde systemen is een goed trigger of instant messaging van groot belang.

Hoe regelen wij in dat periodiek vanuit ieder willekeurig element (processen, categorieën, functies etc) binnen de applicatie een trigger of bericht verstuurd wordt dat een en ander in de gang kan zetten?

De oplossing die wij gekozen hebben is even simpel als briljant.

Welke triggers moeten we hebben:

 • Mailto: (via mail)
 • Agenda afspraak (via mail)
 • Taak (via mail)

Systeem trigger ( json token directe koppeling met een specifiek systeem , bijvoorbeeld: ‘formulier versturen’ of ‘ITTT starten’

De Integrator wordt gebruikt om het element te selecteren waarvandaan iets wordt getriggered. Vervolgens kan het soort triggeren voor het activeren gekozen worden, zoals ‘mail’, ‘agenda’, ’task’, of ‘system trigger’.

Custom Trigger API

Coming soon

Custom Trigger API helpt met het maken micro-kettingreacties, als het ware. Als een bepaald proces geaudit moet worden, kan er automatisch een e-mail verstuurd worden naar de auditer met een auditformulier waar dat proces mee verbonden is. Er kan een ‘Als’ ingesteld worden, namelijk als “audit date” eraan komt. Vervolgens zorgt de ‘Dat’ ervoor dat er een e-mail wordt verstuurd met een auditformulier gekoppeld aan dat proces. Zo kunnen er meerdere mini-scriptjes voor operationele onderwerpen worden gecreëerd die ondersteunen bij het executeren van deze processen

Bijvoorbeeld:

 1. Incident melding
 2. Bedrijfsongevallen
 3. Auditting
 4. Risico melding

Steeds meer leveranciers, zoals Google, Microsoft en Youtrack, bieden zo’n ITTT applicatie. Sensus levert voor een grote groep leveranciers de koppeling zodat informatie vanuit Sensus middels deze systemen kunnen worden geëffectueerd. De eventuele data en resultaten kunnen vervolgens weer in Sensus aan de processen getoond worden.

Bijvoorbeeld:
Onze organisatie heeft tot doel dat met het gevoerde arbo beleid en aantal bedrijfsongevallen binnen 2 jaar wordt teruggebracht van 10 naar 5. Met de Custom Trigger API kunnen wij een ongevallen registratie proces met formulier bieden waar de ongevallen geregistreerd in kunnen worden. Het resultaat kan weer worden getoond in Sensus. Zo heb je een totaal beeld van beleidsnorm en realisatie.

Wat doet Senus process management met Custom Trigger API?
Sensus gaat voor een reeks van partijen een koppeling bieden, zodat het voor u als klant makkelijk is de data van Sensus te gebruiken binnen deze systemen en kunnen combineren met een van deze systemen waar de processen geëffectueerd kunnen worden.

Meer mogelijkheden

Staat uw leverancier of integratie er niet bij?

 Bent u zelf een kennis- of IT-leverancier en heeft u interesse om met ons een partnership aan te gaan? Neem dan contact op. Wij zijn erop ingericht om waardevolle partnerships snel meerwaarde te laten opleveren voor uw en onze klanten.