Sensus BPM Online

Partner integraties: Leanforms

Deze integratie biedt u de mogelijkheid om zelf webformulieren te maken met een workflow die ervoor zorgt dat de medewerkers de juiste informatie invoeren bij de processtappen. Zo ondersteunt u bijvoorbeeld uw processen rondom de PDCA-cirkel en audits. Daarnaast kunt u, via de door u zelf gedefinieerde formulieren, rapportages en dashboards opvragen vanuit Sensus BPM Online.

U heeft uw processen in Sensus BPM Online vastgelegd, maar wist u al dat u deze processen heel goed kunt ondersteunen door het gebruik van webformulieren met daaronder een workflow? Maak gebruik van de koppeling tussen Sensus BPM Online en LeanForms.

Met de integratie tussen Sensus BPM Online en LeanForms kunt u formulieren creëren inclusief een workflow, rapportages en dashboards. Deze zijn automatisch in Sensus BPM Online beschikbaar als document. Dit biedt u de mogelijkheid om aan de diverse processen de juiste formulieren te koppelen. U kunt heel eenvoudig vanuit de gepubliceerde processen een formulier starten, een rapportage inzien of een dashboard raadplegen.

De processen die u in Sensus BPM Online vastgelegd heeft, kunnen zo individueel ondersteund en bewaakt worden. De verkregen managementinformatie zorgt voor transparantie richting eventuele toezichthouders.

Een groot voordeel is dat er binnen LeanForms al tal van standaardformulieren beschikbaar zijn, die u als basis kunt gebruiken voor de ondersteuning van uw processen en zelfs organisatiespecifiek kunt maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan werkplekinspecties, audits, klant- en medewerkertevredenheidsenquêtes, F.M.E.A. etc..

Wilt u de processen die u in Sensus BPM Online gemaakt heeft ook echt ondersteunen, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden van een integratie tussen Sensus BPM Online en LeanForms.

Deze integratie kan extra kosten met zich meebrengen van de betreffende partner

Partnership met Sensus process management

Bent u zelf een kennis- of IT-leverancier en heeft u interesse om met ons een partnership aan te gaan? Wij zijn erop ingericht om waardevolle partnerships snel meerwaarde te laten opleveren voor uw en onze klanten.