NVVB Werkprocessen Burgerzaken kant en klaar beschikbaar

De NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) en Sensus process management werken samen om de Werkprocessen Burgerzaken te beschrijven en verder te verbeteren.

De landelijke referentiemodellen voor Werkprocessen Burgerzaken omvatten momenteel ruim 70 primaire werkprocessen. Aan al deze referentiemodellen zijn systeem-procesbeschrijvingen toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan interne audits, klanttevredenheidsonderzoek en documentbeheer. De referentiemodellen voldoen hiermee aan ISO-normen. Gemeenten die hiermee werken kunnen dan ook ISO-certificering (9001 : 2000) aanvragen voor hun eigen beschreven processen.

De procesmanagement methodiek van Sensus process management sluit aan bij de eisen die de NVVB stelt en biedt zelfs méér dan dat. Alle Werkprocessen van de NVVB zijn beschikbaar in Sensus BPM Online. Hier kunnen gemeenten de Werkprocessen Burgerzaken gemakkelijk updaten en worden de processen automatisch bijgewerkt bij wijzigingen door de NVVB.