De Sensus-methode

Processen modelleren met Sensus iconen

Acht iconen, meer heb je niet nodig om processen te modelleren volgens de Sensus-methode. Hiermee wordt een proces op activiteitenniveau eenduidig gevisualiseerd. De iconen worden verbonden door pijlen om de processtroom aan de geven. Deze manier van samen processen modelleren zorgt er voor dat betrokkenen bij het proces actief meedenken over de juiste invulling en werkwijze. Helder en overzichtelijk voor iedereen.

De acht magnetische iconen zetten wij in als BPM-werkvorm om procesmanagement effectief toe te passen in uw organisatie. De Sensus procesiconen zijn samen met de Sensus Proceselementen het startpunt om met onze BPM software aan de slag te gaan! Naast de iconen gebruiken wij ook de Proceselementen om de Processen te inventariseren

De betekenis van de proces iconen wordt hieronder uitgelegd.

Actie

Een Actie is alles wat door een persoon wordt uitgevoerd. Een Actie bevat een werkwoord en ze kost tijd.

Processen modelleren Computeractie icoon

Computeractie

Een Computeractie lijkt op een gewone actie (kost tijd, bevat werkwoord), maar de activiteit is onlosmakelijk verbonden met een software applicatie.

Keuze

Een Keuze is een kruispunt in de procesbeschrijvingen. Een Keuze wordt kort geformuleerd en eindigt op een vraagteken. Een Keuze moet beantwoord kunnen worden met ‘ja’ en ‘nee’.

Aanleiding/Resultaat

Een Aanleiding/Resultaat geeft de start of het resultaat van een proces of actie aan, niet zijnde een document.

Invoerdocument

Een Invoerdocument is een stuk papier of een computerbestand met een zekere status, dat informatie bevat. Het is nodig om een Actie te kunnen uitvoeren en is dus input voor die Actie.

Uitvoerdocument

Een Uitvoerdocument is ook papier of een bestand met informatie, maar dan als resultaat van een Actie of een Proces.

Archief

Een Archief is een voorwerp of meubelstuk (tastbaar) of een opslagmedium of een plek daarop (digitaal) waarin/waarop Documenten worden bewaard.

Procesverwijzing

Een Procesverwijzing is het koppelstuk waarmee verschillende Processen aan elkaar verbonden worden.

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start de gratis Trialversie.

Geen creditcard nodig | Volledig gratis trial