De Sensus-methode

Processen inventariseren met Proceselementen

Sensus process management maakt gebruik van acht proceselementen op magnetische kaartjes, waarmee u alle gewenste informatie van het proces kunt vastleggen. Hiermee kunt u processen inventariseren, definiëren en afkaderen. Deze zetten wij in als BPM-werkvorm om procesmanagement effectief toe te passen in uw organisatie.

Hieronder worden de proceselementen en het procescanvas uitgelegd. De Sensus proceselementen zijn samen met de Sensus proces iconen het startpunt om met onze BPM software aan de slag te gaan!

Processen inventariseren met  het Actoren Icoon

Doel

Waarom is dit proces er? Wat voegt het toe? Voor wie doe ik het? In de doelomschrijving zit vaak het resultaat van het proces verscholen.

Klant/Leverancier

Klant: Voor wie wordt het product of de dienst voortgebracht (wie is de afnemer, de gebruiker)? Leverancier: Wie is verantwoordelijk voor het voortbrengen van de dienst / het product en output?

Input/Output

Input: Datgene wat, of de gebeurtenis die, het proces doet starten. Output: Het resultaat (product of dienst) van het proces.

Actoren

Wie is verantwoordelijk (eigenaar) voor het proces en welke mensen zijn betrokken bij het proces?

Kader

Alle randvoorwaarden, vereisten (normen), plannen en beleidsnota’s die bij de besturing van het proces een rol spelen.

Middelen

Middelen zijn de zaken (machines, huisvesting etc.) die nodig zijn om het proces te kunnen uitvoeren.

Risico’s/Maatregelen

Risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, vermenigvuldigd met het gevolg van die gebeurtenis. Maatregelen zijn de stappen die je onderneemt om het risico te beheersen.

KPI’s

Prestatie indicatoren zijn meeteenheden zoals doorlooptijden, deadlines, minimaal behaalde resultaten, etc.

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start de gratis Trialversie

Volledig gratis 30 trial.Geen verplichtingen!