Onze BPM Integraties

KRACHTIGE KOPPELINGEN MET UW FAVORIETE APPLICATIES

Organisaties worden pas echt flexibel als data op een snelle en effectieve manier te vinden is. Dankzij de API integratie van Sensus BPM Online heeft u automatisch toegang tot alle data uit Sensus BPM Online kunt u deze data verrijken via andere applicaties.

Deze verrijkte data kan bijvoorbeeld worden aangeboden in de Procespublicatie van Sensus BPM Publisher zodat medewerkers hier gebruik van kunnen maken.

integratie-power-bi

Power BI

Sensus en Power BI, de kracht van informatie synergie.

Power BI transformeert data van organisaties naar rijke analyses en heldere rapportages. U kunt nu rapporten maken in Sensus BPM Designer en deze als live bron in Power BI laden.

Sensus BPM Designer en Power BI zijn een goede match. Door een rapport aan te maken van al uw benodigde informatie in Sensus BPM Designer, is het mogelijk om een of meer rapporten in Power BI te laden en automatisch te verversen wanneer gegevens veranderen. Gebruik deze rapportdata om een dashboard en overzichtelijke analyses van uw data uit Sensus te maken of om deze te combineren met andere databronnen uit uw organisatie.

 • Maak en gebruik aangepaste live analyserapporten van uw Sensus procesdata met Power BI
 • Creëer, combineer en publiceer Sensus procesdata met andere applicatiedata
 • Verbind processen, KPI’s, doorlooptijden en normen met uw live data
 • Maak uw eigen rapportage en dashboard
 • Publiceer en deel live processen en procesinformatie in Power BI
 • Zet eenmalig uw dashboard op en profiteer van de kracht van live-informatie
integratie-excel

Excel

Door met Sensus BPM Designer een MS Excel rapport te genereren wordt deze geëxporteerde spreadsheet automatisch geupdate met de aanpassingen gemaakt in Sensus BPM Designer.

Het is momenteel al mogelijk om uitgebreide rapportages te maken in Sensus BPM Designer naar Excel, waar u alle procesinformatie die u nodig heeft kan exporteren

Echter, met de integratie is het mogelijk eenmalig een rapport te definieren in Sensus BPM Designer, waarna het mogelijk is deze live te laten updaten in uw Excel wanneer het Sensus project gewijzigd is.

Naris

NARIS GRC krijgt organisaties In Control. Door risico’s te koppelen aan processen in Sensus kun je risk based auditten op je belangrijkste processen.

Koppel NARIS GRC en Sensus. Door risico’s te koppelen aan processen in Sensus worden beide omgevingen verrijkt.Deze koppeling is live dus veranderingen in risico’s of in processen worden zichtbaar in NARIS GRC en Sensus. De gebruiker kan in NARIS GRC de processen zien die gekoppeld zijn aan de risico’s en in Sensus de risico’s die gekoppeld zijn aan de processen.

 • koppel een risico aan een of meerdere processen in Sensus
 • koppel een risico aan een of meerdere processen in Sensus
 • bekijk in Sensus de gekoppelde risico’s
 • rapporteer over alle procesrisico’s
 • krijg inzicht in de meest risicovolle processen
 • audit per proces de risico’s en controls
 • rapporteer en visualiseer de gecombineerde risico’s en processen


Deze integratie kan extra kosten met zich meebrengen van de betreffende partner

Datatoppers

Heeft jouw organisatie de processen beschreven én hebben jullie ook nagedacht over het beschrijven van risico’s en/of prestatie indicatoren? Dan heb jij de mogelijkheid om in drie stappen een overzichtelijke plaat van je proceshuis te genereren!

 1. Schrijf je risico’s en prestatie indicatoren op.
 2. Registreer deze in Sensus én geef aan welke processen gerelateerd zijn.
 3. Wij doen de rest, jij hoeft alleen nog maar te klikken op het dashboard.

De informatie van risicomanagement, prestatiemanagement en datakwaliteit wordt door middel van een automatische koppeling opgevraagd uit Sensus. Vervolgens is al deze informatie in combinatie met alle processen direct beschikbaar in Power BI.

Wil je een eigen twist geven aan het dashboard? We kunnen het standaard dashboard naar smaak van jullie club inrichten. Daarnaast is er de mogelijkheid om meerdere bronnen te koppelen aan het dashboard, zodat het dashboard nog meer informatie geeft.

Het dashboard maakt gebruik van een automatische koppeling (API) tussen Sensus en Power BI. Op basis van een gegeneerde uitvraag wordt specifieke data uit Sensus opgevraagd en direct gevisualiseerd op beeld. Door gebruik te maken van variabelen wordt enkel relevante data opgevraagd.

Bij de inrichting van het dashboard is er de mogelijkheid om het dashboard tot wel 8 keer per dag automatisch te verversen. Daarnaast kan er mailing worden ingesteld, waardoor de gebruiker(s) periodiek een screenshot van het dashboard ontvangen per e-mail. Uiteraard volledig geautomatiseerd.

Deze integratie kan extra kosten met zich meebrengen van de betreffende partner

leanforms-integratie

Leanforms

Deze integratie biedt u de mogelijkheid om zelf webformulieren te maken met een workflow die ervoor zorgt dat de medewerkers de juiste informatie invoeren bij de processtappen. Zo ondersteunt u bijvoorbeeld uw processen rondom de PDCA-cirkel en audits. Daarnaast kunt u, via de door u zelf gedefinieerde formulieren, rapportages en dashboards opvragen vanuit Sensus BPM Online.

U heeft uw processen in Sensus BPM Online vastgelegd, maar wist u al dat u deze processen heel goed kunt ondersteunen door het gebruik van webformulieren met daaronder een workflow? Maak gebruik van de koppeling tussen Sensus BPM Online en LeanForms.

Met de integratie tussen Sensus BPM Online en LeanForms kunt u formulieren creëren inclusief een workflow, rapportages en dashboards. Deze zijn automatisch in Sensus BPM Online beschikbaar als document. Dit biedt u de mogelijkheid om aan de diverse processen de juiste formulieren te koppelen. U kunt heel eenvoudig vanuit de gepubliceerde processen een formulier starten, een rapportage inzien of een dashboard raadplegen.

De processen die u in Sensus BPM Online vastgelegd heeft, kunnen zo individueel ondersteund en bewaakt worden. De verkregen managementinformatie zorgt voor transparantie richting eventuele toezichthouders.

Een groot voordeel is dat er binnen LeanForms al tal van standaardformulieren beschikbaar zijn, die u als basis kunt gebruiken voor de ondersteuning van uw processen en zelfs organisatiespecifiek kunt maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan werkplekinspecties, audits, klant- en medewerkertevredenheidsenquêtes, F.M.E.A. etc..

Wilt u de processen die u in Sensus BPM Online gemaakt heeft ook echt ondersteunen, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden van een integratie tussen Sensus BPM Online en LeanForms.

Deze integratie kan extra kosten met zich meebrengen van de betreffende partner

integratie-api

API toegang

GraphQL is een open-soorce data query en manipulatie taal ontworpen voor API’s. Sensus BPM Online implementeert deze GraphQL standaard waardoor het erg makkelijk wordt specifieke onderdelen van projecten op te halen voor verwerking binnen de eigen systemen.

Vraag op wat je nodig hebt, krijg precies wat je wilt
Stuur een GraphQL-query naar je API en krijg precies wat je nodig hebt, niets meer en niets minder. GraphQL-query’s leveren altijd voorspelbare resultaten op. Apps die GraphQL gebruiken, zijn snel en stabiel omdat ze controle hebben over de gegevens die ze krijgen, niet de server.

Krijg meerdere request in één verzoek binnen
GraphQL-query’s hebben niet alleen toegang tot de eigenschappen van één bron, maar volgen ook probleemloos verwijzingen ertussen. Terwijl typische REST-API’s moeten worden geladen vanaf meerdere URL’s, krijgen GraphQL-API’s alle gegevens die uw app nodig heeft in één verzoek. Apps die GraphQL gebruiken, kunnen zelfs snel zijn op langzame mobiele netwerkverbindingen.

GraphQL-API’s zijn georganiseerd in termen van typen en velden, niet in endpoints. Krijg toegang tot de volledige mogelijkheden van uw gegevens vanaf één enkel eindpunt. GraphQL gebruikt typen om ervoor te zorgen dat apps alleen vragen wat mogelijk is en bieden duidelijke en nuttige fouten. Apps kunnen typen gebruiken om het schrijven van handmatige parsecode te vermijden.

Meer informatie op GraphQL
Ga naar https://graphql.org/

Staat uw favoriete leverancier er niet bij?

Laat hen contact met ons opnemen. Bent u zelf een kennis- of IT-leverancier en heeft u interesse om met ons een partnership aan te gaan? Neem dan contact op. Wij zijn erop ingericht om waardevolle partnerships snel meerwaarde te laten opleveren voor uw en onze klanten.

Gerelateerde berichten

Anton Jan Wouters (Wooncompas): Processen beschrijven om als corporatie in control te zijn

Als woningcorporatie wil je in control zijn, inzicht hebben in de risico’s die je loopt en de juiste beheersmaatregelen nemen. Maar hoe zorg je hiervoor als organisatie en [...]

Webinar: Koppel Naris GRC aan Sensus BPM Online

Tijdens dit webinar krijgt u inzage in de koppeling tussen Naris GRC en Sensus BPM Online.

Mobilis kiest na pilot voor Sensus BPM Online

"Bibliotheekfunctie garandeert uniformiteit" Mobilis bouwt al ruim 100 jaar aan de infrastructuur van Nederland. Dat heeft overal in ons land mooie wegen, tunnels, bruggen en andere infra-objecten opgeleverd. [...]

Zelf proberen?

Bent u al vertrouwd met Sensus BPM Online? Ontdek dan nu het BPM Integratie platform die wij voor u hebben ontwikkeld; een uitbreiding van Sensus BPM Designer. U vindt dit nieuwe onderdeel in de hoofdnavigatiebalk.

Kent u Sensus nog niet? Dan is dit een uitgelezen ogenblik om Sensus BPM Online inclusief het BPM Integrations platform te leren kennen. Met deze nieuwste versie beschikt u over een complete oplossing voor procesmanagement.