klachtenprocessen van Oost west wonen

Hebben u en uw IT leverancier wel hetzelfde beeld als we het over een proces hebben?

Student experience intro

Hebben u en uw IT leverancier wel hetzelfde beeld als we het over een proces hebben?

Er is een grote kans dat uw leveranciers’ perceptie van processen en procesmanagement anders is dan die van u. De afgelopen periode is Sensus process management, in het kader van het integreren en tonen van onze Sensus processen binnen diverse ERP, Workflow systemen, erachter gekomen dat een IT leverancier bij het woord proces het nog wel eens over iets heel anders heeft dan wij. Het is belangrijk om op één lijn te liggen als het gaat om procesmanagement en het belang van processen voor hun systeem en het bedrijf. De eerste vraag bij een implementatietraject van een nieuw systeem is tenslotte: Heeft u de processen goed vastgelegd?

 

Processen vanuit een IT-leveranciers perspectief

Wanneer een leverancier het heeft over een proces dan gaat het vaak over de stappen die binnen zijn systeem uitgevoerd worden. De relatie met de stappen die ook raakvlakken met andere systemen of stappen buiten het leverancier systeem hebben, worden vaak buiten beschouwing gelaten. Dit terwijl dit juist de essentie is van procesmanagement. Procesmanagement is meer dan het inrichten van eigen standaard best practice workflows. 

 

Procesmanagement als totaal besturingssysteem voor management en organisatie

Bij leveranciers rijst nog vaak de vraag: “Wat levert jullie procesmanagement dienstverlening klanten op?”. Procesmanagement voor onze klanten wordt ingezet als het belangrijkste managementsturingsinstrument om het totaalbeeld en de samenhang van de verschillende beleidsdomeinen inzichtelijk te krijgen en te borgen om zo grip te krijgen op de steeds complexere, snel veranderende wereld. 

Processen bieden een gestructureerde basis waar beleid, meetbare diensten, organisatie stappen, taken en verantwoordelijkheden zijn geborgd en vastgelegd. 

Dit fundament van informatie verrijkt u met de verschillende beleidsdomein componenten, kwaliteitsmanagement, risicomanagement, compliance, applicatie en document management of andere zaken waarover u in controle moet of wil zijn. Door deze componenten toe te voegen aan uw proces, krijgt u een integraal inzicht en grip op uw organisatie. Vervolgens is automatisering om de bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen, een goede stap. 

 

Krachten bundelen

Procesmanagement is het managementsturingsinstrument om het totaalbeeld en de samenhang van uw bedrijfsvoering beleid visie meetbaar en gestructureerd kan borgen. Er zijn nog veel meer mogelijkheden als wij en de IT leveranciers meer op één lijn zouden zitten op het gebied van processen zodat de krachten van beide ambities, managementsturing en proces effectuering,  gebundeld kunnen worden. 

Kortom, BPM software leveranciers, zoals wij, kunnen niet zonder goede IT leveranciers die snappen dat een organisatie bedrijfsvoering meer is dan data en een aantal afgedwongen stappen van een bepaald aspect van de totale bedrijfsvoering  met hun systeem. Procesmanagement kan niet zonder goede IT leveranciers die alle mooi beschreven processen ook dagelijks in de praktijk brengen, bijsturen & meten! 

Koppel Sensus BPM Online aan uw favoriete applicaties!

Alles weten over Sensus live process views en hoe u uw processen in andere applicaties kan tonen?

Bekijk de Live process views feature pagina hier >

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start uw gratis proefversie

Geen creditcard nodig | Volledig gratis trial