Over ons

OVER SENSUS PROCESS MANAGEMENT

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren en verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze online applicatie voor procesmanagement kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Procesmanagement is voor Sensus geen doel maar een middel om de diverse beleidsterreinen te dienen. Het is geen geïsoleerd domein, maar juist de verbindende factor met andere domeinen binnen een organisatie. Dat wordt vaak onderschat. Daarom introduceerde Sensus process management in 2020 Intelligent Business Management, waarbij procesmanagement alle beleidsterreinen verbindt en daarmee een ideaal fundament vormt om snel in te spelen op kansen en bedreigingen, en om verbeteringen consequent en organisatie-breed door te voeren.

EEN OPLOSSING VOOR IEDERE ORGANISATIE

Branches

Onderwijs
Draagvlak bij onderwijsinstellingen voor procesmanagement en het laten ‘leven’ van processen is cruciaal als veranderingen.

Woningcorporaties
Wij ondersteunen vele woningcorporaties bij het oplossen van problemen en het invullen van veranderingen, zoals op het gebied van ketensamenwerking, kostenbesparing, de regiecorporatie, lean en andere trends.

Gemeenten
Nederlandse gemeentes ondersteunen wij bij het op orde brengen van de werkprocessen. Hiervoor hebben wij verschillende initiatieven uitgewerkt, zoals diverse procesmodellen, whitepapers etc.

HRM
Bespaar tijd en kosten met de digitale HRM processen en sjablonen van HRM-processen.com. Direct toepasbare Online HRM-processen beschikbaar als losse processen of te downloaden als compleet referentiemodel.

Domeinen die baat hebben bij onze aanpak:

Kwaliteitsmanagement
ISO, Arbo, milieu. U ziet normen gerelateerd aan processen en u weet welke processen te maken hebben met welke norm.
Human Resources
De juiste persoon op de juiste plek. Nieuwe mensen inwerken, taken en verantwoordelijkheden transparant maken.
Risicomanagement
Uw organisatie en prioriteiten sturen vanuit risico’s en kansen. U heeft direct inzicht in de processen die daarmee verbonden zijn.
Informatiemanagement
Bijna alle bedrijven zijn verregaand geautomatiseerd. Welke services nemen ons werk uit handen en hoe zijn die ingericht?
Beleidsvoering
Een belangrijk houvast en een richtlijn voor organisaties. Maar beleid moet worden vertaald en aansluiten op meetbare diensten, lees: processen.
Business Intelligence
Een sterk opkomend domein. Alle intelligente data moeten herleid kunnen worden naar de gerelateerde processen waar het daadwerkelijk gebeurt.
Verbetermanagement
We zijn vervuld van termen als Lean, Agile, Six Sigma. Verbetermanagementmethodieken die allemaal hun fundament vinden in processen.
Documentmanagement
Alle bedrijfsinformatie elektronisch beheren, gebruiken en delen. Op elk moment toegankelijk, makkelijk, veilig en snel.

Sensus BPM Online Optimization

Procesmanagement is alleen écht succesvol als het wordt opgezet vanuit een integrale domeinbenadering, zodat iedere domeineigenaar vanaf het begin vanuit zijn vakgebied zijn ei kwijt kan.

Bij Sensus process management denken wij vanuit een eenvoudige uniforme procestaal, met een cloudapplicatie:

– die is opgezet voor het delen van kennis en data
– die is gemaakt om de verschillende domeinen te verbinden en te verrijken
– die is opgezet om te dienen als totaal ecosysteem om organisaties ‘in control’ te laten zijn

En misschien het belangrijkste: de medewerker die de processen moet lezen en begrijpen is voor ons de echte klant. De procesmanager fungeert samen met ons als facilitator met de beste instrumenten in handen om uw organisatie in de huidige tijdsgeest succesvol te maken.

Aan de slag!
Start uw gratis proefversie

Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u alle procesmanagement functionaliteiten van Sensus BPM Designer veertien dagen uitproberen.

Verbeteren en process management